MENY
  Startsiden
Mer om Fjordfisk
Butikken
Ansatte
Kontakt

 

 
 
 
 
 
 Fjordfisk AS
Fjordfisk AS er Østlandets største mottak av fisk og skalldyr. Ferske råvarer direkte til kundene er vårt "varemerke". Hver dag leverer et 30-talls fiskebåter ferske råvarer til våre moderne mottak i Utgårdskilen og Skjærhallen på Hvaler, samt i Son.

2000 tonn fisk og skalldyr
Fra nevnte mottak - som alle ligger helt på "bryggekanten" - går råvarene direkte til produksjon eller pakking i eget anlegg. Herfra leveres det dagsferske fiske- og skalldyrprodukter til et 80-talls grossister, fiskehandlere og dagligvareforretninger over store deler av Østlandet. I tillegg til dette har vi betydelig eksport til Sverige. Mottaksanleggene blir tilført ca 2000 tonn fisk og skalldyr i året, hvorav halvparten er reker. Av det totale rekekvantumet blir ca 400 tonn kokt til spiseferdig "Hvaler-reker", og ca 600 tonn råreker leveres til industrien for videreforedling.

Hvaler-reka
"Hvaler-reka" og Fjordfisk AS sin egen "Selskapspudding" er eksempler på godt kjente produkter som omsettes i stor stil i Østlandsområdet. Fjordfisk AS omsetter også et betydelig kvantum av fisk, skalldyr og bearbeidede produkter gjennom egne utsalg tilknyttet fiskemottakene.

Produkter av høy kvalitet
Fjordfisk AS ble etablert som et salgslag i 1948 og har siden den gang vært det største fiskemottaket på Østlandet. Fjordfisk har i alle år vært kjent som leverandør av råvarer og ferdige produkter av høy kvalitet. Fjordfisk har ca 20 ansatte med solid kompetanse innen behandling og omsetning av sjømat. Fjordfisk samarbeider med flere aktører innen fisk og skalldyr både i Norge og i utlandet.

Nye lokaler
Mottaksanleggene på Hvaler er av nyere dato. Mottaket i Utgårdskilen ble innviet i februar 2002, mens mottaket på Skjærhallen ble ferdigstilt i februar 2004. Mottakene tilfredsstiller myndighetenes krav, og anleggene er innført i Mattilsynets register over godkjente tilvirkningsanlegg med hjemmel i kvalitetsforskrifter for fisk og fiskevarer §1-3.1. Anleggene fremstår som moderne og effektive, og er bygd i en tradisjonell kyststil. Fjordfisk AS ble tildelt Hvaler kommunes Kulturlandskap og byggeskikkpris i 2002.
 

  BUTIKKENE
Ved våre anlegg på Skjærhallen og Utgårdskilen finner du våre butikker. Her serveres rykende ferske reker og god drikke, i et maritimt og hyggelig miljø på bryggekanten.

Åpningstider:

 
 

Copyright © 2006 - Fjordfisk AS

by First Harvest