Call Us: +47 69 37 57 00

Email Us: firmapost@fjordfisk.com

Fjordfisk AS er Østlandets største mottak av fisk og skalldyr. "Ferske råvarer direkte til kundene" er vårt "varemerke". Hver dag leverer et 30-talls fiskebåter ferske råvarer til våre moderne mottak i Utgårdskilen, Skjærhalden og Son.

2000 tonn fisk og skalldyr
Fra mottakene - som alle ligger helt på "bryggekanten" - går råvarene direkte til produksjon eller pakking i eget anlegg. Fiskerne leverer hvert år ca 2000 tonn til mottakene. I tillegg til det som leveres direkte til mottaksanleggene fra de dyktige fiskerne, har vi samarbeid med utvalgte leverandører i inn- og utland. Totalt omsettes årlig over 5000 tonn ferske fisk- og skalldyrprodukter, inkludert egen produksjon av fiskemat. Disse tonnene med kvalitetsvare leveres hovedsaklig til dagligvaren og fiskehandlere i Norge. Overskuddsmengdene selges i eksportmarkedet til utvalgte kunder i Sverige. Største produkt som leveres i mottaksanleggene er reker som står for 1200 tonn i snitt årlig. Av dette gjelder 5-600 tonn saltkokte reker, kjent som "Hvalerreka". Øvrige tonn reker leveres til industrien for videreforedling.

Hvalerreka
"Hvalerreka" og "Selskapspudding" er eksempler på kjente produkter fra Fjordfisk som omsettes i stor stil i Østlandsområdet. Fjordfisk omsetter også et betydelig kvantum av fisk, skalldyr og bearbeidede produkter gjennom eget utsalg tilknyttet fiskemottaket i Utgårdskilen.

Produkter av høy kvalitet
Fjordfisk AS ble etablert som et salgslag i 1948 og har siden den gang vært det største fiskemottaket på Østlandet. Fjordfisk har i alle år vært kjent som leverandør av råvarer og ferdige produkter av høy kvalitet. Fjordfisk har ca 20 ansatte med solid kompetanse innen behandling og omsetning av sjømat. Fjordfisk samarbeider med flere aktører innen fisk og skalldyr både i Norge og i utlandet.

Moderne lokaler
Mottaksanleggene er lokalisert i moderne og tidsriktige lokaler. Mottaket i Utgårdskilen ble innviet i februar 2003, mens mottaket på Skjærhalden ble ferdigstilt i februar 2004. Mottaket i Son ble totalrenovert i 2015 og fremstår nå som en liten perle på bryggekanten i idylliske Son. Mottakene tilfredsstiller myndighetenes krav, og anleggene er innført i Mattilsynets register over godkjente tilvirkingsanlegg med hjemmel i kvalitetsforskrifter for fisk og fiskevarer §1-3.1. Anleggene fremstår som moderne og effektive, og er bygd i en tradisjonell kyststil. Fjordfisk AS ble tildelt Hvaler kommunes Kulturlandskap og byggeskikkpris i 2003.