Call Us: +47 69 37 57 00

Email Us: firmapost@fjordfisk.com

Matvaresikkerhet, også omtalt som matsikkerhet, er sikkerheten for tilstrekkelig tilgang på tilfredsstillende mat. I Norge er nasjonal matproduksjon ansett som et fundament for nasjonal matvaresikkerhet. Matvaresikkerhet har også vært på dagsordenen i FN og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

For Fjordfisk er det av avgjørende betydning å levere trygg og god mat av ypperste kvalitet. Slik sett samarbeider bedriften tett med eksterne virksomheter, inkludert myndigheter. Det er en selvfølge for oss at alle krav og forskrifter vedlikeholdes og praktiseres i den daglige driften. Dette er implementert i et oppdatert internkontrollsystem. Fjordfisk sitt daglige arbeide med mat er fundamentert på at alle prosesser utføres med basis i dette. I tillegg vektlegger bedriften bærekraft i alt de omsetter.